Prvé stretnutie

Prvé stretnutie projektu On Track sa uskutočnilo vo Viedni 15. a 16. novembra 2018. Nakoniec sme sa mohli fyzicky stretnúť so všetkými partnermi a naplánovať podrobný plán na dosiahnutie cieľov projektu.

Ciele projektu sú:

Čítať Ďalej

Tretie stretnutie

3. a 4. septembra 2019 sa uskutočnilo tretie stretnutie na Cypre. Na tomto stretnutí sme definovali parametre systému sledovania a starostlivo naplánovali pilotnú fázu.

 

Workshop ON TRACK v Košiciach

29. apríla 2020 sa organizoval workshop s poskytovateľmi OVP na Slovensku ako online podujatie. Bolo to spôsobené skutočnosťou, že na Slovensku sa stále uplatňuje obmedzenie kvôli korona vírusu.

Čítať Ďalej

Druhé stretnutie

Druhé stretnutie sa uskutočnilo 9. a 10. mája 2019 v bulharskej Sofii. Porovnali sme kontext sledovania každej krajiny a stanovili sme potrebné kroky na vytvorenie systému sledovania uplatniteľnosti absolventov

2ndB

Promotion of On Track in Kosice

Projekt ON TRACK bol propagovaný v Haló TU, ktorý je štvrťročným časopisom vydaným Technickou univerzitou v Košiciach. Informuje študentov, akademikov, ale aj širokú verejnosť o tom, čo sa deje na univerzite, o novinkách, zaujímavostiach zo sveta technológie a výskumu. Predstavuje život na univerzite, informuje o úspechu fakúlt alebo katedier, o možnostiach zamestnania v praxi, ale aj o spoločenských udalostiach.

Čítať Ďalej

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)