ON TRACK 2. online stretnutie partnerov v júni 2020

x5qLiw

Napriek opatreniam prijatým v dôsledku koronavírusu projekt ON TRACK pokračuje.

Snažíme sa teraz pracovať na tom, čo môžeme urobiť, a plánujeme prekonať obmedzenia, ktoré sa vyskytli. 15. júna 2020 sa zorganizovalo online stretnutie s cieľom monitorovať postup projektu a plánovať ďalšie činnosti. Mnoho otázok zostáva otvorených, ako napríklad, či budeme schopní vykonať pilotné testovanie na jeseň a v zime? Konzorcium ON TRACK by sa chcelo pripraviť na možné scenáre vývoja pandémie.

Veríme, že prekonáme nepriazeň situácie a dokončíme projekt ON TRACK len s malým oneskorením. Aj keď je ťažké vedieť, kedy bude kríza ukončená, práca na projekte ON TRACK pokračuje.

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)