Druhé stretnutie

2nd Meeting

Druhé stretnutie sa uskutočnilo 9. a 10. mája 2019 v bulharskej Sofii. Porovnali sme kontext sledovania každej krajiny a stanovili sme potrebné kroky na vytvorenie systému sledovania uplatniteľnosti absolventov

2ndB

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)