Prvé stretnutie

Prvé stretnutie projektu On Track sa uskutočnilo vo Viedni 15. a 16. novembra 2018. Nakoniec sme sa mohli fyzicky stretnúť so všetkými partnermi a naplánovať podrobný plán na dosiahnutie cieľov projektu.

Ciele projektu sú:


• Podrobne analyzovať kontext a potrebu v každej krajine.
• Vypracovať systém sledovania pre absolventov OVP na inštitucionálnej úrovni, ktorý bude slúžiť ako podklad pre systém zabezpečovania kvality poskytovateľa OVP.
• Pilotné testovanie a implementácia systému sledovania, vytvorenie mechanizmu sledovania a jeho integrácia do monitorovacích procesov OVP.
• Podporovať poskytovateľov OVP pri zavádzaní mechanizmu sledovania a jeho integrácii do systému zabezpečovania kvality

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)