Tretie stretnutie

3. a 4. septembra 2019 sa uskutočnilo tretie stretnutie na Cypre. Na tomto stretnutí sme definovali parametre systému sledovania a starostlivo naplánovali pilotnú fázu.

 

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)