Θέλετε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία των σπουδαστών σας, μετά την αποφοίτηση τους; Έχουμε τη λύση για εσάς.

Το έργο "On Track" θα αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης για αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Το εργαλείο παρακολούθησης θα επιτρέψει στους οργανισμούς ΕΕΚ να παρακολουθήσουν τη σταδιοδρομία των σπουδαστών τους και την περαιτέρω εκπαίδευσή τους και να συλλέξουν δεδομένα για τη βελτίωση των προγραμμάτων κατάρτισης και των υπηρεσιών τους.