Искате ли да сте в час с напредъка на вашите обучавани? Ние имаме решение за вас.

Проектът “On Track” ще разработи система за проследяване на завършилите професионално образование и обучение.

Инструментът за проследяване ще даде възможност на доставчиците на ПОО да наблюдават кариерата и по-нататъшното обучение на своите обучавани да събират данни, за да подобрят своите програми за обучение и услугите, които предлагат.