Promotion of On Track in Kosice

Projekt ON TRACK bol propagovaný v Haló TU, ktorý je štvrťročným časopisom vydaným Technickou univerzitou v Košiciach. Informuje študentov, akademikov, ale aj širokú verejnosť o tom, čo sa deje na univerzite, o novinkách, zaujímavostiach zo sveta technológie a výskumu. Predstavuje život na univerzite, informuje o úspechu fakúlt alebo katedier, o možnostiach zamestnania v praxi, ale aj o spoločenských udalostiach.

TU Košice bola vybraná na pilotné testovanie absolventov ON TRACK. Deväť fakúlt - nezávislých poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania, bude sledovať svojich nedávnych a starších absolventov s cieľom získať spätnú väzbu a zvýšiť kvalitu vzdelávania.

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)