Workshop ON TRACK v Košiciach

29. apríla 2020 sa organizoval workshop s poskytovateľmi OVP na Slovensku ako online podujatie. Bolo to spôsobené skutočnosťou, že na Slovensku sa stále uplatňuje obmedzenie kvôli korona vírusu.

Workshopu sa zúčastnili osoby zodpovedné za vzdelávanie na rôznych fakultách ako aj administratívni pracovníci zodpovední za vzdelávanie a sledovanie absolventov. Zúčastnilo sa spolu 15 osôb vrátane inštitúcií, u ktorých sa očakáva pilotný systém ON TRACK. Workshop organizovali dvaja partneri projektu - Astra, Slovensko a TU Košice.

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)