Spoločné školenie zamestnancov

 

Final1

Final2

Final3

Od 15. do 17. januára 2020 sa v Aténach na IEK DELTA konalo krátkodobé spoločné školenie zamestnancov. 27 účastníkov z rôznych organizácií OVP sa zúčastnilo na školeniach zameraných na stanovenie mechanizmu sledovania absolventov škôl. Partneri sa zúčastnili školení, rozdelili sa na menšie skupiny a mali možnosť vyskúšať vyvinuté nástroje prieskumu.

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)