ON TRACK 1. Online stretnutie partnerov v apríli 2020

3YwdBQ

Štvrté projektové stretnutie projektu ON TRACK bolo naplánované v apríli 2020 na Politeknika Ikastegia Txorierri, Španielsko.

Z dôvodu obmedzení Covid19 sa stretnutie muselo preplánovať a konalo sa online. Zúčastnilo sa ho 12 osôb zo 9 partnerských inštitúcií. Počas stretnutia sa diskutovalo o napredovaní projektu a dohodli sa opatrenia na ďalšie altivity v súvislosti s Covid19. Bola schválená ďalšia práca na finalizácii a testovaní nástrojov ON TRACK - mechanizmu sledovania absolventov. Keďže jedným z dôležitých aspektov projektu je pilotné testovanie, partnerstvo muselo zmeniť pôvodne plánovaný dátum testovania. Počas stretnutia sa podrobne diskutovalo aj o šírení a využívaní výsledkov projektu, ako aj o zabezpečovaní kvality.

Newsletters

1st Newsletter 

Druhý informačný letáčik

3rd Newsletter (not available yet, it is expected in October 2020)