Първа среща

Първата среща по проект OnTrack се проведе във Виена, в периода 15-16 ноември 2018г. На нея присъстваха представители от всички партньорски организации, които планираха заедно детайлна програма за постигане на проектните цели.
Целите на проекта са:

Continue Reading

Трета среща по проекта

В периода 3-4 септември 2019г. се осъществи трета среща на екипа по проекта в Кипър. На нея бяха дефинирани параметрите на системата за проследяване и внимателно бяха планирани етапите за пилотиране.

 

Втора среща по проекта

Втората проектна среща между партньорите се проведе в периода 9-10 май 2019 г. в София. По време на нея бяха представени данните от проучване на контекста на системите за професионално образование и обучение и мерките за
проследяване реализацията на завършилите ПОО за всяка от участващите страни. Екипът, участващ в срещата определи следващите стъпки в процеса на разработване на инструментариум за проследяване

2ndB

Представяне на проекта OnTrack в Кошице

Проектът OnTrack беше представен в тримесечното издание на списанието към Технически университет, Кошице. То достига до студенти, преподаватели, но също така и до широката общественост и предлага информация за събитията в университета, новости от света на технологиите и изследванията.

Continue Reading

бюлетин

1 бюлетин 

2 бюлетин

3 бюлетин (все още не е наличен, очаква се м. октомври 2020)