Работна среща по проект OnTrack в Кощице

На 29 април 2020г. под формата на онлайн събитие се проведе среща на партньорите по проекта. Причината за това бяха рестрикциите, свързани с пандемията от коронавирус.

В работната среща взеха участие експерти от сферата на образованието и обучението с различна експертиза, както и административен персонал. Сред 15 участника в онлайн срещата бяха и представители на институции, в които се очаква да бъде пилотирана системата за проследяване. Организатори на срещата бяха двама от партньорите - Технически университет, гр. Кошице, Словакия и Астра, Словакия.

бюлетин

1 бюлетин 

2 бюлетин

3 бюлетин (все още не е наличен, очаква се м. октомври 2020)