Изтегляния

 1. Проучване на съществуващите системи и мерки за проследяване

  Проучване на системи и мерки за проследяване на реализацията

 2. Система за проследяване на обучението на завършилите ПОО

  Формуляр Google 

  ЕКР нива 2-3
  ЕКР нива 4-5
  ЕКР нива 6-7

  Формат в Limesurvey

  ЕКР нива 2-3
  ЕКР нива 4-5
  ЕКР нива 6-7

 3. Наръчник: Осъществяване на система за проследяване на обучението и кариерния път на завършващите и внедряването ѝ в системата за осигуряване на качеството

  Очаквайте скоро

  Други резултати от проекта

  Уебинари 
  До момента са организирани два уебинара. Може да използвате линковете за достъп:

  Проследяване на реализацията на завършилите ПОО- защо и как?
  Методология и инструментариум за провеждане на проучване на реализацията на завършилите ПОО

  Презентация на проекта

  Представяне на проект OnTrack

  Проследяване на завършилите ПОО лица – анализ на състоянието в 7 европейски страни (Австрия, България, Кипър, Гърция, Латвия, Словакия и Испания)