Трета среща по проекта

В периода 3-4 септември 2019г. се осъществи трета среща на екипа по проекта в Кипър. На нея бяха дефинирани параметрите на системата за проследяване и внимателно бяха планирани етапите за пилотиране.

 

бюлетин

1 бюлетин 

2 бюлетин

3 бюлетин (все още не е наличен, очаква се м. октомври 2020)