Представяне на проекта OnTrack в Кошице

Проектът OnTrack беше представен в тримесечното издание на списанието към Технически университет, Кошице. То достига до студенти, преподаватели, но също така и до широката общественост и предлага информация за събитията в университета, новости от света на технологиите и изследванията.

В списанието се описва живота на университета - добри практики от различни факултети или департаменти, възможности за стажове и също така социални активности и събития. Университетът е избран за пилотната фаза по проект OnTrack. Девет факултета, независими доставчици на висше образование ще проследят реализацията на техните наскоро завършили обучаеми, както и на такива от по-дълъг предходен период. Целта е да се събере и обработи обратна връзка, с която да работи в посока повишаване на качеството на предлаганото образование.

бюлетин

1 бюлетин 

2 бюлетин

3 бюлетин (все още не е наличен, очаква се м. октомври 2020)