Втора среща по проекта

2nd Meeting

Втората проектна среща между партньорите се проведе в периода 9-10 май 2019 г. в София. По време на нея бяха представени данните от проучване на контекста на системите за професионално образование и обучение и мерките за
проследяване реализацията на завършилите ПОО за всяка от участващите страни. Екипът, участващ в срещата определи следващите стъпки в процеса на разработване на инструментариум за проследяване

2ndB

бюлетин

1 бюлетин 

2 бюлетин

3 бюлетин (все още не е наличен, очаква се м. октомври 2020)