Първа среща

Първата среща по проект OnTrack се проведе във Виена, в периода 15-16 ноември 2018г. На нея присъстваха представители от всички партньорски организации, които планираха заедно детайлна програма за постигане на проектните цели.
Целите на проекта са:


• да се анализира задълбочено контекста и потребностите във всяка страна;.
• да се разработи система за проследяване на завършилите ПОО на институционално ниво, която да се впише в системата за осигуряване на качеството на доставчиците на ПОО;
• пилотно тестване и прилагане на системата за проследяване, създаване на механизъм и интегрирането му в процесите за мониторинг на системата за ПОО;
• подкрепа за доставчиците на ПОО при внедряване на механизма за проследяване и при интегрирането му във вътрешната система за осигуряване на качеството

бюлетин

1 бюлетин 

2 бюлетин

3 бюлетин (все още не е наличен, очаква се м. октомври 2020)