Technical University of Kosice

Technical University of Kosice logo

Техническият университет в Кошице (TUKE) е държавен университет, който се занимава с обучение на преподаватели и международно сътрудничество в областта на научните изследвания и образованието, като насърчава връзките с институциите в частния и публичния сектор и по този начин отговаря на техните нужди и нуждите на обществото като цяло. TUKE обслужва широка гама от образователни потребности не само в Източна Словакия, но и в цяла Словакия и Централна Европа, тъй като за много специализации тя е единственият център за образование и изследвания в тази област.

За контакти: Oto Hudec | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.tuke.sk | +421915858923

IDEC

IDEC logo

IDEC е консултантска компания в Пирея, Гърция. Дейността ѝ включва обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 20 години в областта на европейските проекти. Тя има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот и по-специално ЕКР, ECVET, Europass, EQAVET, валидиране на неформалното и самостоятелното учене и в националните реформи в системите за образование и обучение.

За контакти: Natassa Kazantzidou | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.idec.gr | +302104286227

IIEK Delta

IIEK logo

IEK DELTA е създадена през 1971 г. и скоро след това става лидер в професионалното обучение в Гърция, сертифицирана от гръцкото министерство на образованието и Европейския съюз. Със своя 48-годишен опит в частното образование, предлага програми за следдипломно обучение ниво 5. Целта на организацията е да осигури качеството на предоставените знания и високи нива на професионално реабилитиране и заетост. IEK DELTA работи в сграда с площ от 4500 м2 с висококачествени съоръжения, разположена в сърцето на Атина. Новото технологично оборудване, специализираните лаборатории, залите за проекти и тематичните класни стаи покриват по-голямата част от функционалното пространство в сградата. От юни 2018 г. IEK DELTA създава нов кампус в Западна Атика, следвайки същия дизайн и качество. IEK DELTA е разработила уникална учебна среда с 53 специалности, разпределени в 5 училища: училище по инженерни и информационни технологии, училище по туризъм и кулинарни изкуства, училище за красота и здраве, училище по изкуства и образование, училище за бизнес и комуникации IEK DELTA остава верен на своите ценности: прозрачност, етика, отговорност и надеждност. Нейният приоритет е да заздрави почтените отношения с учениците и да предвиди всички бъдещи тенденции, за да се създаде ползотворно учебно преживяване!

За контакти: Dr. Konstantinos N. Kiousis | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.iekdelta.gr | +306946718032

NAVET – National Agency for Vocational Education and Training

NAPOO logo

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България, създаден със Закона за професионалното образование и обучение през 2000 г. Мисията на НАПОО е осигуряване и поддържане на качеството в професионалното образование и обучение на младите хора и възрастните обучаеми според нуждите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика; сътрудничество със социалните партньори при прилагането на координирани политики за учене през целия живот, продължаващо професионално обучение и въвеждане на успешни европейски практики; разширяване на достъпа на безработните и заетите до професионално образование и обучение според нуждите на пазара на труда; осигуряване на обществен достъп до полезна информация относно продължаващото професионално обучение и ученето през целия живот в страната и в ЕС; разработване и актуализиране на Списък на професиите за професионално образование и обучение; разработване/актуализиране на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии.

За контакти: Penka Nikolova | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.navet.government.bg | +359889882084

За контакти: Irina Dimitrova | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.navet.government.bg

За контакти: Krasimira Brozig | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.navet.government.bg

Biedriba Eurofortis

Biedriba Eurofortis logo

От 2007 г. Eurofortis е динамичен чешко-латвийски център, базиран в Рига, Латвия, който през 2011 г. бе превърнат в Biedrība Eurofortis - организация с нестопанска цел, работеща в областта на обучението, развитието на лични и професионални компетентности. Biedrība Eurofortis участва активно в европейски образователни проекти, реализирани в рамките на програма Еразъм +, и осигурява достъп до образователни и актуални учебни материали, инструменти и методи, както и семинари и различни обучения по проекти, насочени най-вече към идентифициране, развитие и подобряване на различните компетентности и знания.

За контакти: Adela Vitkovska | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.eurofortis.lv

3S Research Laboratory - Forschungsverein

3S logo

3s е една от водещите изследователски организации на образованието в Австрия. 3s има опит в проектирането на проекти в областта на знанието, ученето и работата, както и в разработването на методи, инструменти и показатели за предвиждане и оценка на квалификациите и компетентностите. Силата на 3s е също и в управлението на проекти, осигуряване на качеството оценяването, както и в дейности по разпространение на резултатите в няколко публично финансирани проекта.

За контакти: Dr. Stefan Humpl | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.3s.co.at | +431585091530

За контакти: Alexandra Fabrykowska | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.3s.co.at | +4315850915

Intercollege

Intercollege logo

IIntercollege е един от водещите частни колежи в Кипър, който предлага на студентите широк спектър от програми за професионално образование и обучение (висше образование / ПОО) от самото му създаване през 1989 г. Intercollege предлага акредитирани програми по кулинарни изкуства, естетика и терапия за красота, мениджмънт на хотелиерството, бизнес администрация, компютърни технологии, информационни технологии, електрически и механични технологии, автомобилостроене и др., които приключват с диплома, висша диплома и бакалавърска степен.

За контакти: Louiza Papaloizou | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.intercollege.ac.cy | +35799525680

 За контакти: Maria Theodorou | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.intercollege.ac.cy | +35722842596

Politeknika Ikastegia Txorierri

Txorierri logo

Politeknika Ikastegia Txorierri (PIT) е институция за висше образование и професионално обучение, което осигурява висококачествено техническо обучение и обучение за възрастни за над 400 редовни студенти и над 1000 възрастни учащи се в други форми на обучение. Колежът е специализиран в областите: Екологично образование, Телекомуникации и Информационни технологии, Роботика, Продажби и Мениджмънт в търговията, Механично проектиране и Механично производство. PIT е част от мрежата HETEL от 23 субсидирани училища за професионално образование и обучение в баския регион, които предоставят професионално образование и обучение на над 12000 ученици. PIT действа като кооперация и е част от групата Мондрагон. Това е бизнес група, съставена от 289 фирми и юридически лица и 15 технологични центъра.

За контакти: Anabel Menica | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.txorierri.net | +34651705161

За контакти: Kepa Larrondo | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.txorierri.net

ASTRA

ASTRA logo

ASTRA has significant experience in conducting trainings for managers, has good contacts with other training institutions and has already participated in several international research and educational projects.

Contact person: Kristina Zgodavova | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | +421903750590