Обучение за персонала

 

Final1

Final2

Final3

В периода 15-17 януари 2020г. в Атина се проведе обучение при партньорите от IEK Delta. В него взеха участие 27 участници от различни организации в сферата на ПОО, а обучителните модули бяха свързани с създаването и имплементирането на механизъм за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение лица. Партньорите взеха активно участие във всяка от обучителните сесии, работиха в малки групи и имаха възможност да тестват на практика използването на създадените инструменти за проучване.

бюлетин

1 бюлетин 

2 бюлетин

3 бюлетин (все още не е наличен, очаква се м. октомври 2020)