• Αρχική
  • Νέα
  • ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ INTERCOLLEGE

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ INTERCOLLEGE

CaptureMultiplierIntercollege

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τον τίτλο «Τι είναι το εργαλείο παρακολούθησης της πορείας αποφοίτων OnTrack και πώς μπορεί να εφαρμοστεί από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», διοργάνωσε το Intercollege στις 3 Δεκεμβρίου 2020.


Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου OnTrack, στο οποίο το Intercollege συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την καθιέρωση ενός συστήματος παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων από φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα μέτρα παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων αφορούν τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων ειδικά σε σχέση με την απασχολησιμότητα, περαιτέρω εκπαίδευση και τον βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων σε σχέση με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών που παρακολούθησαν. Η ανάλυση των δεδομένων από την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων μπορεί να αξιοποιηθεί από τους φορείς ΕΚΚ έτσι ώστε να συμβάλει σημαντικά στην (1) Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μελλοντικούς σπουδαστές, τους σπουδαστές και τους απόφοιτους, (2) στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της επικαιροποίησης των προγραμμάτων σπουδών ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, (3) στην αναβάθμιση της ποιότητας των προγραμμάτων και υπηρεσιών του οργανισμού.

Τους στόχους, την αναγκαιότητα και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων, αλλά και την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου OnTrack από το Intercollege, ανέλυσαν οι Λουίζα Παπαλοΐζου, Μαρία Θεοδώρου, Φανή Παπαμιχαήλ και Στέλλα Δημητριάδη. Επίσης, τα αποτελέσματα αλλά και τις προκλήσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή του ερευνητικού εργαλείου OnTrack στην Ελλάδα παρουσίασαν οι Δρ Κωνσταντίνος Κιούσης από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και η Νατάσα Καζαντζίδου από την IDEC A.E. Τέλος, η Μελίνα Ανδρέου παρουσίασε τις ενέργειες και δράσεις που εφαρμόζει το τμήμα Career Success Center του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με σκοπό τη στήριξη των αποφοίτων με στόχο την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Η ενημερωτική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και συζήτηση.

Newsletters

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2019