Λήψεις

 1. Μελέτη πλαισίου συστημάτων και μέτρων παρακολούθησης

Μελέτη 

2. Σύστημα παρακολούθησης για πτυχιούχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ζητήστε από τους ∆ιαχειριστές του On Track πρόσβαση στο εργαλείο έρευνας της επιλογής σας (Google Form ή LimeSurvey), σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες  γλώσσες και επίπεδα. Θα λάβετε ένα αντίγραφο, καθώς και τα δικαιώματα διαχείρισης.

Google form

EQF επίπεδο 2-3

EQF επίπεδο 4-5

EQF επίπεδο 6-7

Limesurvey

EQF επίπεδο 2-3

EQF επίπεδο 4-5

EQF επίπεδο 6-7

 

3. Οδηγός: Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενσωμάτωσή του στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας του οργανισμού

Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος τέλος Νοέμβρη του 2020

Άλλα αποτελέσματα

Webinars
Έχουν οργανωθεί δύο webinar μέχρι στιγμής. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στους παρακάτω συνδέσμους
Παρακολούθηση αποφοίτων ΕΕΚ - γιατί και πώς
Παρακολούθηση αποφοίτων ΕΕΚ - μεθοδολογία και εργαλεία

Παρουσίαση έργου
Παρουσίαση έργου On Track

Παρακολούθηση αποφοίτων - Υπάρχουσα κατάσταση σε επτά χώρες της ΕΕ (AT, BG, CY, GR, LV, SK, ES)

On Track - εμπειρίες από την παρακολούθηση αποφοίτων

Leaflet

Φυλλάδιο έργου