ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εταίρος στο έργο On Track εφάρμοσε την έρευνα ιχνηλάτησης σπουδαστών τον Μάιο του 2020, μέσω online ερωτηματολογίου που έστειλε σε παλαιότερους σπουδαστές με e-mail. Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή της έρευνας, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσάρμοσε το ερωτηματολόγιο, εκπαίδευσε και το προσωπικό του και ανέπτυξε διαδικασία για την διεξαγωγή της έρευνας, η οποία θα ενσωματωθεί στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Newsletters

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2019