On Track popularizēšana Košicē

ON TRACK projekts tika reklamēts Halo TU. Tas ir žurnāls, kas iznāk reizi ceturksnī un, ko izdod Košices Tehniskā universitāte. Tas informē studentus, akadēmiķus, bet arī plašu sabiedrību par notiekošo universitātē, jaunumiem, interesantām lietām no tehnoloģiju pasaules un pētniecības. Tas iepazīstina ar dzīvi universitātē, informē par fakultāšu vai katedru panākumiem, prakšu nodarbinātības iespējām un arī par sabiedriskiem notikumiem.

ošices Tehniskā iniversitāte ir izvēlēta projekta testēšanai ON TRACK absolventu izsekošanā. Deviņas fakultātes - neatkarīgas augstākās izglītības sniedzējas- izsekos viņu nesenos un vecākos absolventus, lai iegūtu atgriezenisko saiti un paaugstinātu izglītības kvalitāti.

Ziņu lapas

Pirmā ziņu lapa 

Otrā ziņu lapa

Trešā ziņu lapa (vēl nav pieejama, tā ir paredzēta 2020. gada oktobrī))