Pirmā sanāksme

Pirmā projekta On Track sanāksme notika Vīnē 2018. gada 15. un 16. novembrī. Mēs beidzot klātienē varējām satikties ar visiem partneriem un izstrādāt detalizētu plānu projekta mērķu sasniegšanai.

Projekta mērķi ir?


• Veikt padziļinātu analīzi par esošo situāciju un vajadzībām katrā projekta partnervalstī.
• Izstrādāt profesionālo skolu absolventu turpmākās izglītības un karjeras sekošanas sistēmu izglītības iestādes līmenī, kas būtu savienojama ar iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.
• Veikt izmēģinājuma testu, ieviešot sekošanas sistēmu, izveidojot sekošanas mehānismu un integrējot to iestādes uzraudzības procesos.
• Atbalstīt profesionālās izglītības un apmācību iestādes ieviest absolventu gaitu sekošanas mehānismu un integrēt to iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Ziņu lapas

Pirmā ziņu lapa 

Otrā ziņu lapa

Trešā ziņu lapa (vēl nav pieejama, tā ir paredzēta 2020. gada oktobrī))