NAVET – National Agency for Vocational Education and Training

NAPOO logo

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България, създаден със Закона за професионалното образование и обучение през 2000 г. Мисията на НАПОО е осигуряване и поддържане на качеството в професионалното образование и обучение на младите хора и възрастните обучаеми според нуждите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика; сътрудничество със социалните партньори при прилагането на координирани политики за учене през целия живот, продължаващо професионално обучение и въвеждане на успешни европейски практики; разширяване на достъпа на безработните и заетите до професионално образование и обучение според нуждите на пазара на труда; осигуряване на обществен достъп до полезна информация относно продължаващото професионално обучение и ученето през целия живот в страната и в ЕС; разработване и актуализиране на Списък на професиите за професионално образование и обучение; разработване/актуализиране на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии.

За контакти: Penka Nikolova | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.navet.government.bg | +359889882084

За контакти: Irina Dimitrova | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.navet.government.bg

За контакти: Krasimira Brozig | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.navet.government.bg